ATLAS LETNJEG RASPUSTA

  • Andrea Zobec
Ključne reči: mašta, detinjstvo, igra, javni prostor, mentalna mapa, letnji raspust

Apstrakt

Rad se bavi istraživanjem dečije per­cepcije javnog gradskog prostora kao poligona za igru kroz lične uspomene autora na letnje raspuste provedene u novobeogradskom bloku 70a. Rekonstrukcijom sećanja kroz crteže, mentalne mape, fotografije i tekst, definišu se stvarni i imaginarni prostori važni u formiranju autoro­vog ideala prostora kao poligona za slobodnu igru. Rad spaja dve teme: odnos prema gradu i dečiju maštu. Teo­rijsko istraživanje se poziva na filozofe i teoretičare pros­tora i arhitekture, koji su se bavili javnim prostorima i prostorima dečije igre. Istraživanje teme Letnjeg raspusta zasniva se na idejnom, fenomenološkom, sentimentalnom, privatnom i poetskom nivou. Razumevanjem letnjeg ras­pusta kao fenomena za kojim kod čoveka nastavlja da postoji potreba čak i u odraslom dobu, otvara se mo­gućnost reintepretacije njegove prvobitne funkcije u peri­odu zrelosti zarad stvaranja novog iskustva i doživljaja prostora i vremena na način sličan onome koji se ima tokom detinjstva. Cilj rada je ponovno buđenje osećaja slobode koja se ostvarivala na letnjem raspustu kroz igru, čiji je integralni deo kreativno stvaranje.

Reference

[1] Forrester, J. (1980). Essay review: Michel Foucault and the History of Psychoanalysis: The Order of Things. History of Science. Doi: 10.1177/00732753800180040
[2] Gutman, M i Coninck-Smith, N. (2007). Designing Modern Childhoods: History, Space, and the Material Culture of Children. Rutgers University Press.
[3] Kozlovsky, R. (2006). Junk Playgrounds. Princeton University School of Architecture.
[4] Papastergiou, C. (2021). “Anti-Aesthetics” of Play in Post-World War II Playground Design. University of Nicosia. DOI:10.54508/sITA.8.18
[5] Highmore, B. (2012). How 1950s bomb sites in the UK were turned into adventure playgrounds. Preuzeto sa: https://theconversation.com/how-1950s-bombsites-in-the-uk-were-turned-into-adventure-playgrounds-195031
[6] McGuirk, J. (2012). Sense of adventure: what happened to playgrounds that give children space? Preuzeto sa: https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/jul/03/sense-adventure-children-playgrounds-architecture
Objavljeno
2024-01-05
Sekcija
Scenska arhitektura i dizajn