PUTOVANJE KROZ NIGDINU

  • Nikola Stojadinović
Ključne reči: nigdina, putovanje, sanjarenje, voda, prag

Apstrakt

Master umetnički rad Putovanje kroz nigdinu ispituje i istražuje fenomen putovanja kroz nepoznat, neizvestan prostor. Govoreći o putovanju ovde ne govorimo o unapred planiranom putovanju kroz neki fizički prostor ili stvarni svet, ovde govorimo o oniričkom putovanju, putovanju u unutrašnji svet samog putnika - putnika sanjara. Ovde se radi, dakle, o oniričkom iskustvu - budnom sanjarenju, zadiranju u užareno središte bića. Međutim, kako i sami snovi svoje uporište imaju u stvarnosti, tako je i ovo putovanje prožeto nitima stvarnosti. Ishod istraživanja je umetničko delo scenskog dizajna, višemedijska prostorna instalacija realizovana u prostoru kompleksa stare Ranžirne stanice, gde se intmini, unutrašnji svet snova konačno sudario sa stvarnim, opipljivim svetom.

Reference

[1] Mihal Ajvaz: Drugi grad, Clio, Beograd, 2011.
[2] Milica Vujanić i drugi: Rečnik srpskog jezika, Matica Srpska, Novi Sad, 2007.
[3] Džozef Kembel: Heroj sa hiljadu lica, Stylos, Novi Sad, 2004.
[4] Gaston Bašlar: Poetika prostora, Gradac, Beograd, 2005.
[5] Gaston Bašlar: Voda i snovi, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 1998
[6] Tatjana Dadić Dinulović: Scenski dizajn kao umetnost, Clio, Beograd, 2017
[7] Haruki Mukarami: Kafka na obali mora, Geopoetika, Beograd, 2014.
Objavljeno
2024-01-05
Sekcija
Scenska arhitektura i dizajn