MESTO ZA MARIJU – UMETNIČKI RAD SCENSKOG DIZAJNA

  • Milica Surutka
Ključne reči: Biblija, Crkva, devičanstvo, Eden, seksualnost, žrtvovanje

Apstrakt

Istraživačko polje umetničkog rada bazira se na analizi arhetipskog pogleda na ženu. U okviru analize bavi se ženskim likovima iz biblije - Evom i Marijom Magdalenom i njihovim okolnostima: postanjem i okruženjem prirode, kao prvobitnog doma. Zatim, analizu daljih društvenih konstrukata - fenomenom svetog i bludnog, sa fokusom na ženinu ulogu u hrišćanskoj religiji. Odabirom dramskih likova - Mari (Vojcek, G. Bihner), Ofelija (Hamlet, V. Šekspir) i Eva (Adam i Eva, M. Krleža) preispituje se subverzivni uticaj koje je društvo imalo na njihov život. Prepoznavanjem problema­tika, poput suzbijanja njihove prirode i prirodnih potreba, slobodne volje, žrtvovanja, romantizacije i morala, utvrđuje se i njihovo prisustvo u savremenoj svakodne­vici. Kao ishod teorijskog i umetničkog istraživanja, i bavljenja prethodno navedenim pojmovima, nastaje mas­ter umetnički rad scenske arhitekture i dizajna „Mesto za Mariju” koji korišćenjem različitih medija, doprinosi kanalisanju suštine značajnih motiva, fenomena i vizuelnih impresija koje izdvajam kao značajne.

Reference

[1] W. Benchkuysen Amanda, The Gospel According to Eve, InterVarsity Press, 2019 str. 12.
[2] L. King, Karen: Jevanđelje po Mariji iz Magdale: Isus i prva žena apostol, Rad, 2005, str.161
[3] L. King, Karen: Jevanđelje po Mariji iz Magdale: Isus i prva žena apostol, Rad, 2005, str.175
[4] https://festival-avignon.com/en/artists/angelica-liddell-1109 pristupljeno 20.09.2023.
[5] Bašlar, Gaston: Poetika prostora, Gradac, Beograd, prevela Frida Filipović, 2005, str. 174.
[6] Bašlar Gaston; Voda i snovi, Ogled o imaginaciji materije, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 1998, str. 110
Objavljeno
2024-01-05
Sekcija
Scenska arhitektura i dizajn