ANALIZA FAKTORA USPEŠNOSTI PROJEKATA

  • Katarina Ilić
  • Slobodan Morača
Ključne reči: Upravljanje projektima, analiza faktora uspešnosti projekata, primena alata za upravljanje projektima

Apstrakt

U radu je prikazana primena različitih alata za upravljanje projektima, kao i njihov uticaj na uspešnost projekta na primeru kompanije Global Pack Hungary. Analiza faktora koji utiču na uspešnost projekata je izvršena na osnovu teorijskih prilaza koji opisuju značaj i uticaj datih faktora na projekte i omogućavaju formiranje i primenu određenih alata sa ciljem povećanja uspešnosti projekta. U praktičnom delu rada prikazan je primer datih alata na projektu širenja poslovanja firme na Nemačko tržište.

Reference

[1] Avlijaš,Radoslav,Goran.(2011), Upravljanje projektom. Beograd: Univerzitet Singidunum
[2] Cimasoni L. (2009), „The use of methodologies for the development of IT projects“, University of Fribourg, Department of Informatics
[3] Morača S. (2017), „Upravljanje zahtevima stejkholdera“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Objavljeno
2019-04-18
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment