PROSTOR 0: AMBIJENT KAO HRAM

  • Danijela Matović
Ključne reči: hram, ambijent, prostor, kretanje, unutrašnji dijalog

Apstrakt

Master rad „Prostor 0: аmbijent kao hram” istražuje fenomen hrama, ambijentalnog prostora i unutršnjeg misaonog i duhovnog putovanja pojedinca. Fokusirajući se na ambijentalni prostor kao mesto iskustva, rad istražuje kako kreirati vreme, prostorni okvir i ambijent tako da utiču na stanje svesti pojedinca ili kolektiva. Kroz psihoanalitički, filozofski i fenome­nološki pristup čitanju prostora, rad problematizuje savremeni prostor hrama i razmatra potrebu za novim mestom unutrašnjeg dijaloga. „Prostor 0 : аmbijent kao hram” se bavi fenomenom hrama u današnjem društvu, transformišući  i adaptirajući koncept upotrebom scenskog dizajna kako bi se stvorilo novo iskustvo i perspektiva hrama kao čovekovog utočišta i mesta za unutrašnji dijalog. Ishod ovog istraživanja je umetničko delo scenskog dizajna pod nazivom „Prostor 0”, koje se manifestuje kao site-specific instalacija i video rad u javnom prostoru.

Reference

[1] Bašlar, Gaston: Poetika prostora, Gradac, Beograd, 2005.
[2] Bruk, Piter: Prazan prostor, Beograd: Lapis, 1995
[3] Hočevar Meta, Prostor igre, Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd, 2003.
[4] Fuko, Mišel: Druga mesta, Architecture, Continuité, 1984.
[5] Daniel Goleman Sila dobrote, Geopoetika 2016
[6] Hipoteza biofilije, Stephen R. Kellert i Edvard O. Vilson. 1995. Island Press
[7] Endi Fišer, Radikalna ekopsihologija: psihologija u službi života.New York Press.2012
[8] Inkluzija sa prirodom: psihologija odnosa čoveka i prirode, V. P. Schultz. 2002
[9] Ekart Tole, Moć sadašnjeg trenutka 1999.
[10] H. James Birk, Enciklopedija vremena: nauka, filozofija, teologija i kultura, SAGE Publications, 2009.
[11] Martin Heidegger, Bitak i vreme, 1967
[12] Sartr, Žan Pol, „Egzistencijalizam je humanizam“  Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers, New York, 2006
[13] Biće i ništavilo, Žan Pol Sartr, 1943
[14] Jovan Hristić – Dnevnik o Ulisu, 1954
Objavljeno
2024-01-05
Sekcija
Scenska arhitektura i dizajn