РАЗВОЈ МИКРОСЕРВИСНЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ОНЛАЈН ТРГОВИНУ

  • Софија Ђорђевић
Ključne reči: информациони системи, микросервиси, веб апликација, Spring Cloud

Apstrakt

Како се тржиште и потребе корисника мењају, зарад успешнијег пословања, ком­паније стално развијају и унапређују своје апликације, а са њима се уједно мењају комплексност и величина података. У таквим случајевима, микросервиси се често испостављају као ефикасна опција за руковање комплексношћу и обимом. Микросервисну архитекту­ру имплементира све већи број великих компанија у циљу повећања скалабилности, смањења сложености апликација, олакшавања проширења развојних тимо­ва и успешног постизања агилности. Циљ рада јесте развој апликације за онлајн трговину која подржава микросервисну архитектуру, ради остварења бољих перформанси, одрживости и ефикацности система. Имплементација је спроведена у Spring Boot и Spring Cloud технологијама, док је за базу података кориш­ћен алата PostgreSQL.

Reference

[1] M. Kalske, N. Mäkitalo, T. Mikkonen, Challenges When Moving from Monolith to Microservice Architecture, Lecture Notes in Computer Science, vol. 10544, pp. 32–47, 2018, doi:10.1007/978-3-319-74433-9_3.
[2] L. Baresi, M. Garriga, A. De Renzis, Microservices Identification Through Interface Analysis, Lecture Notes in Computer Science, vol. 10465, pp. 19–33, 2017, doi:10.1007/978-3-319-67262-5_2.
[3] M. Villamizar, O. Garcés, et al., Cost comparison of running web applications in the cloud using monolithic, microservice, and AWS Lambda architectures, Service Oriented Computing and Applications, vol. 11, no. 2, pp. 233–247, doi:10.1007/s11761-017-0208-y.
[4] O. Al-Debagy, P. Martinek, A Comparative Review of Microservices and Monolithic Architectures, in 2018 IEEE 18th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI), Budapest, Hungary, 2018.
[5] K. Gos,W. Zabierowski, The Comparison of Microservice and Monolithic Architecture, in 2020 IEEE XVIth International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Lviv, Ukraine, 2020.
[6] G. Blinowski, A. Ojdowska, A. Przybyłek, Monolithic vs. microservice architecture: A performance and scalability evaluation, IEEE Access, vol 10, 2022, pp. 20357 – 20374, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3152803.
[7] J. Fritzsch, J. Bogner, S. Wagner, A. Zimmermann, Microservices Migration in Industry: Intentions, Strategies, and Challenges, in 2019 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), Cleveland, OH, USA, 2019.
[8] I. Sommerville, Software Engineering, edition 10th, Pearson, London, 2016 (Chap. 18).
Objavljeno
2024-01-04
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema