ODREĐIVANJE ZAPREMINE PODRUČJA OD INTERESA U GRADSKOM NASELJU PETROVARADIN KORIŠĆENJEM PROGRAMSKOG ALATA AUTOCAD CIVIL 3D

  • Boris Tadić
Ključne reči: Zapremina, GNSS, AutoCAD Civil 3D, DMT

Apstrakt

U radu su teorijski obrađene metode snimanja i prikupljanja prostornih podataka, digitalno modelovanje terena kao i neki od primenjenih softverskih alata za obradu podataka. U okviru eksperimentalnog dela rada izvršena je obrada podataka u programskom alatu AutoCAD Civil 3D koji su prikupljeni GNSS metodom.

Reference

[1] Ашанин С., „Инжењерска геодезија 1”; Агео, Београд, 2003.
[2] Врачарић К., Алексић Р. И. и Гучевић Ј., „Геодетски премер”; Републички геодетски завод, 2011
[3] http://geoinformatika.uns.ac.rs/index.php/gnss-i-lokacijski-bazirani-servisi/ 30.07.2023
[4] https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Globalni_pozicioni_sistem 30.07.2023
[5] https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_5019/objava_9482/fajloviTre%C487e%20predavanje%20inC5%BEenjerska%20geodezija%20_%20saobra%C4%87ajni%20smjer.pdf 30.07.2023
[6] http://ftn.uns.ac.rs/1524108960 01.08.2023
[7] https://geogis.rs/delatnosti/lasersko-skeniranje/ 05.08.2023
[8] https://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/338/336.pdf?sequence=1&isAllowed=y 06.08.2023
[9] Говедарица Миро, Презентација са предавања - Ласерско скенирање терена и објеката, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2019
[10] Борисов Мирко, Бугариновић Жељко, Презентација са предавања - Дигитални модели терена, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2015
[11] http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/doc/ZR30.13.pdf 12.08.2023
Objavljeno
2024-01-04
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo