IZRADA 3D GEOPORTALA NA OSNOVU KATASTARSKIH PODATAKA

  • Vesna Mihajlović
Ključne reči: 3D Geoportal, QGIS, Angular, City Engine, 3D model

Apstrakt

Rad je zasnovan na izradi 3D geoportala koji uključuje katastarske podatke iz baze podataka (PostgreSQL), razvoj web aplikacije pomoću Angular i Spring Boot okruženja za implementaciju 3D geoportala i izradu 3D modela grada u QGIS okruženju. Pored toga, obuhvata i izradu 3D modela grada u ESRI City Engine softveru koji služi za uporednu analizu sa 3D modelom grada iz QGIS okruženja.

Reference

[1] David J. Maguire, Paul A. Longley, “The emergence of geoportals and their role in spatial data infrastructures”, Computers, Environment and Urban Systems 29 (2005) 3–14
[2] Sladić D.,” Materijali sa predavanja- Arhitektura geoportala”, FTN, Novi Sad, 2021
[3] Sladić D.,” Materijali sa predavanja- Web aplikacija Rest servisi”, FTN, Novi Sad, 2021
[4] Borisov M., “Digitalni modeli terena - skripta sa predavanja”, Novi Sad, 2015
[5] Baghdadi, Nicolas; Mallet, Clément; Zribi, Mehrez,” QGIS and Generic Tools: Introduction to QGIS”, 2018
[6] Don Kuehne (2016, Sep.), “BIM-GIS Integration with IFC”, ARCGIS Blog, https://www.esri.com/arcgis-blog/products/product/3d-gis/bim-gis-integration-with- ifc/?rmedium=redirect&rsource=blogs.esri.com/esri/arcgis/2016/09/22/bim-gis-integration-with-ifc, 27.04.2023.
[7] Autodesk, https://www.autodesk.com/, 27.04.2023.
[8] Autodesk Revit, https://www.autodesk.com/products/revit/overview?term=1-YEAR&tab=subscription&plc=RVT, 28.04.2023.
[9] ESRI, www.esri.com, https://www.esri.com/content/dam/esrisites/sitecorearchive/Files/Pdfs/library/whit epapers/pdfs/shapefile.pd 28.04.2023
[10] Milan Kilibarda , Dragutin Protić, “Geovizualizacija i Web kartografija”, 2018
[11] Govedarica M.,” Materijali sa predavanja- VGP Formati”, Novi Sad, 2021
Objavljeno
2024-01-04
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo