ULOGA ANALIZE UZROKA LJUDSKE GREŠKE U ORGANIZACIJI

  • Jovana Mamlić
Ključne reči: Ljudska greška, Značaj analize, Uzrok ljudske greške

Apstrakt

Greške su deo naše svakodnevnice. Neretko se susrećemo sa njima u svim segmentima života. Bitno je da se pri svakoj ljudskoj grešci dođe do njenog pravog uzroka i da se na najefektivniji način dođe do kontramera koje će uraditi da do te ili slične greške ponovo ne dodje. U svom radu, pokušaću kroz relevantne činjenice da prikažem značaj analize uzroka ljudske greške i koliko dobrobiti to donosi organizaciji, razvoju procesa pa i razvoju ljudi.

Reference

[1] T. I.Behand Human Error (D. Woods, L. Johannesen), 1994.
[2] Sidney Deker, The Field Guide to Human Error Investigations, 2000
[3] Reason, J. Human error, Cambridge university press, 1990
Objavljeno
2019-04-18
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment