ТРЕНД И ПРЕПРЕКЕ РАЗВОЈА ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

  • Јована Рашевић
  • Бранка Накомчић-Смарагдакис
Ključne reči: електрична возила, тржиште Европске уније, енергетска ефикасност

Apstrakt

Електрични аутомобили чине велики корак у смањењу зависности од фосилних горива. Главне препреке које се истичу у вези са масовном употребом електричних аутомобила, односе се пре свега на цене истих, а поред тога однос капацитета батерије и цене. Саобраћајни сектор је међу највећим факторима који доприносе емисији гасова стаклене баште у Европској унији, па стога је смањење емисије из транспорта кључно за постизање циљева Европске уније климатске неутралности. Политике Европске уније за постизање одрживијег система мобилности обликоване су углавном европским зеленим договором и стратегијом одрживе и паметне мобилности. Aутомобилска индустрија се све више усмерава на развој хибридних и електричних возила, постављајући нове трендове и изазове у овој области, где се процењује да ће тржиште Европске уније постати светски лидер на овом пољу.

Reference

[1] Николић З, Живановић З, Крагић Р. 2018. Развој и перспективе електричних бозила у нашој земљи. У: Зборник Међународне конференције обновљивим изворима електричне енергије, MKOIEE, Vol 1, br. 1, str. 177-190.
[2] Стојков М, Гашпаровић Д, Пелин Д, Главаш Н, Хорнунг К, Микуландра Н. 2014. Електрични аутомобили – повијести развоја и саставни дијелови, Electric Car-history and components.
[3] Škoda Storybroad. 2019. Врсте електричних возила – да ли их све знате? https://www.skoda-storyboard.com/sr/emobilnost-sr/vrste-elektricnih-vozila-da-li-ih-sve-znate/ (10.06.2023).
[4]http://www.electricvehiclesnews.com/History/historyearl yIII.htm, 26.06.2023
[5] Рожић К. 2022. Електрични аутомобили. Завршни рад. Осијек: Свеућилиште Јоспа Јурја Strossmayera у Осијеку, Факултет електротехнике рачунарства и информацијских технологија.
[6] European Environment Agency, 2022a, https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles, 19.05.2023
[7] Bello C. 2023. Sales of electric cars in the EU broke records in 2022. Which country in Europe is leading the way?. EuroNews.next https://www.euronews.com/next/2023/02/20/sales-of-electric-cars-in-the-eu-broke-records-in-2022-which-country-in-europe-is-leading (19.05.2023).
[8] Hetzner C, Gibbs N, Sigal P, Malan A. 2018. Ehich conutries are Europe’s EV leaders. Automotive News Europe.https://europe.autonews.com/article/20181013/ANE/180929871/which-countries-are-europe-s-ev-leaders (12.06.2023).
[9] Yanatma S. 2023. Norway, Germany, UK: Which European countries have the biggest share of electric cars?.EuroNews.Green. https://www.euronews.com/green/2023/05/08/norway-germany-uk-which-european-countries-have-the-biggest-share-of-electric-cars (19.05.2023).
[10] Дакић П, Тодоровић В. 2021. Исплативост и енергетска ефикасност аутономних возила у ЕУ, FBIM Transactions, Vol. 9, No. 2, pp. 26-39
[11] IEA. 2021. Global EV Outlook 2021. IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021 (28.05.2023).
[12] Gauthier M. 2020. European Car Sales Climbed to 15.7 Million Units Last Year, Tesla Model 3 Is The EV Champion. Carscoops. https://www.carscoops.com/2020/02/european-car-sales-climbed-to-15-7-million-units-last-year-tesla-model-3-is-the-ev-champion/ (25.05.2023).
[13] Главаш Н, Антуновић М, Кесер Т. 2006. Цестовна возила на електрични погон. Двадесетшести скуп о прометним суставима с међународним судјеловањем. Аутоматизација у промету 78-81.
Objavljeno
2024-01-03
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu