ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE KORISNIKA DRUŠTVENIH MREŽA O KOMPJUTERSKI GENERISANIM INFLUENSERIMA

  • Ivana Ribar
Ključne reči: Kompjuterski generisani influenseri, marketing, brendovi

Apstrakt

Današnje digitalno doba uticalo je na povećanje značaja društvenih mreža u životima pojedina­ca ali i brendova. Sve ovo je uticalo na fenomen stvaranja influensera kao lidera mišljenja u onlajn svetu i jakih marketinških alata koji utiču na uspešnost poslovanja kompanija. Razvoj tehnologije doveo je do stvaranja nove vrste influensera, kompjuterski generisanih koji imaju mnoge prednosti u odnosu na stvarne ljude. Cilj ovog rada je da prikaže značaj ovakve vrste influensera i da kroz sprovedeno istraživanje utvrdi kakva je percepcija korisnika društvenih mreža u odnosu na ovakvu vrstu inflens marketinga.

Reference

[1] Mark Zuckerberg. (2021, Oktobar 2021). Profile. Preuzeto sa Facebook:
https://www.facebook.com/zuck/posts/1011402695301021
[2] Jelena Spajić, Ksenija Mitrović, Danijela Lalić, Bojana Milić, Dunja Bošković. (2022). PERSONALIZED BRAND EXPERIENCE. Novi Sad.
[3] Meta. (2021, Septembar 27). Building. Preuzeto sa Meta:
https://about.fb.com/news/2021/09/building-themetaverse-responsibly/
[4] Influencer Marketing Hub. (2022, April 26). Influencer Marketing. Preuzeto sa Influencer Marketing Hub:
https://influencermarketinghub.com/metaversemarkting/
[5] Raiffeisen Bank Srbija. (2023, Septembar 8). Digitalne usluge Rea. Preuzeto sa Raiffeisen Bank Srbija:
https://www.raiffeisenbank.rs/digitalne-usluge/rea-elektronska-asistentkinja/
[6] Kliping. (n.d.). Razno. Preuzeto sa Kliping: https://kliping.rs/blog/dobro-dosli-u-metaverzum/
Objavljeno
2024-01-03
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment