UNAPREĐENJE SKLADIŠNOG PROSTORA KOMPANIJE „KOVIS BP“

  • Milana Vučković
Ključne reči: Logistika, LEAN, SWOT, Ishikawa, 5WHY, KAIZEN

Apstrakt

U radu su prikazane mere i tehnike kojima se pospešuje i unapređuje skladišni prostor u kom­paniji „KOVIS BP, kao i određene preporuke za rešava­nje potencijalnih problema u poslovanju kompanije.

Reference

[1] Regodić Dušan, (2014) „Lanci snabdevanja “, Beogra, Univerzitet Singidunum
[2] Nebojša Brkljač, (2017), „Uticaj primene faktora uspešnosti povratne logistike i barijera za implementaciju na perfomanse organizacije “, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
[3] Rikalović A., „Proizvodne strategije “, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka
Stefan Aleksin, (2020), „Seminarski rad-SWOT analiza “, Novi Sad, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
[4] Tijana Ivančević, (2019), „Unapređenje skladišnog poslovanja implementacijom WMS u institutu za ratarstvo i povrtarstvo “, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka
[5] https://www.kovis-group.com/ Pristupljeno 27.07.2023.
Objavljeno
2024-01-03
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment