ПРОЦЕНА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА

  • Јелена Ћулибрк
Ključne reči: Управљање ризицима, Солвентност II

Apstrakt

Адекватно управљање ризицима од кључног је значаја за успешно пословање сваког осигуравајућег друштва. То је и управо суштина Директиве Солвентност II, према којој се од осигуравајућих друштава тражи правилна процена и квантификовање свих врста ризика којима су изложени у обављању своје делатности а самим тим и ефикасније управљање истим.

Reference

[1] Шулејић, П., Право осигурања. Досије. Београд, 2005.
[2] Van Hulle, K. From Solvency I to Solvency II. Serbia Insurance Days. Aranđelovac. 2017.
[3] EIOPA, Guidelines on ORSA – Смјернице о процени властитих ризика и солвентости EIOPA – BOS- 14/259 HR
Objavljeno
2019-04-17
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment