ANALIZA I UNAPREĐENJE PROCESA SKLADIŠTENJA U ORGANIZACIJI „FER PARTNER“ D.O.O.

  • Andrijana Vasiljević
Ključne reči: Logistika, skladištenje, Ishikawa dijagram, FMEA analiza

Apstrakt

Predmet rada jeste istraživanje prob­lema u poslovanju preduzeća „Fer Partner“ d.o.o, odnos­no procesu skladištenja, kako bi se u odnosu na date probleme predložile mere za njihovo rešavanje. Metode koje su korišćene u radu su Ishikawa dijagram i FMEA analiza. Ishikawa dijagramom predstavljeni su uzroci problema u procesu skladištenja. Kao najznačajniji prob­lem javlja se nedostatak skladišnog prostora. Daljom analizom predložene su mere za unapređenje procesa.

Reference

[1] R. Garc: Skladišni sustav kao logistički podsustav poduzeća, Završni rad, Veleučilište u Požegi, Požega, 2017
[2] Đurđević B. D., Komisioniranje, Saobraćajni fakultet, Beograd,2014
[3] https://zir.nsk.hr/islandora/object/unin%3A1530/-datastream/PDF/view pristupljeno (13.08.2023.)
[4] https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/-fpz%3A2133/datastream/PDF/view pristupljeno (13.08.2023.)
[5] https://www.google.com/search?sca_esv=-566856875&rlz=1C1CHBF_enRS863RS863&q=skladisna+oprema&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiK6aathLmBAxVBZ_EDHUPeA-MQ0pQJegQIDRAB#imgrc=gSs9E7FudVJ5BM pristupljeno (13.08.2023)
[6] http://www.masfak.ni.ac.rs/images/upload/Upis/-MAS_prirpemna_n/uvod_u_m_-_pripremna/5._Alati_kvaliteta-Ishikawa_metoda.pdf pristupljeno (13.09.2023.)
[7] Autor
[8] http://pa.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/10/FMEA.pdf pristupljeno (13.08.2023.)
[9] Brkljač N. (2021). Materijal sa predavanja, Logistika u automobilskoj industriji, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Objavljeno
2024-01-03
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment