ANALIZA DIMENZIJA TIMSKE EFIKASNOSTI NA PRIMERU IT KOMPANIJE

  • Kristina Papić
Ključne reči: timska efektivnost, timski procesi, međugrupni odnosi, rešavanje problema

Apstrakt

U ovom radu detaljno je analizirana efikasnost timskog rada kroz osam dimenzija. U današ­njem zahtevnom poslovnom okruženju, konkurencija pred­stavlja veliku pretnju za svaku organizaciju. Zbog toga je očuvanje visokokvalifikovanih i angažovanih zaposlenih, sposobnih da postižu izvanredne rezultate, imperativ za svaku kompaniju. Međutim, efektivnost zaposlenih je ključna u postizanju postavljenih ciljeva, povećanju pro­duktivnosti i podsticanju inovacija unutar organizacije. S ciljem boljeg razumevanja faktora koji utiču na efektiv­nost timskog rada, sprovedeno je anketno istraživanje u okviru jedne domaće IT kompanije. Ovo istraživanje je imalo cilj da razjasni aspekte kao što su svrha i ciljevi, uloge članova tima, timski procesi, međugrupni odnosi, rešavanje problema, strast i posvećenost, kao i veštine i učenje zaposlenih. Rezultati pomenutog istraživanja siste­matično su analizirani i grafički prikazani. Ovakva ana­liza je pružila doprinos razvoju strategija i praksi koje će unaprediti performanse timova, što će dalje doprineti, naravno, postizanju uspešnih poslovnih rezultata i održi­vog rasta kompanije.

Reference

[1] Toljaga-Nikolić D., Čolić V., Tomić M., Dragomanović N., “Menadžer i poboljšanje efikasnosti tima”, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, 2011.
[2] Janićijević N., “Organizaciono ponašanje”, Ekonomski fakultet, Beograd, 2008.
[3] S. G. Fisher, T. A. Hunter, W. D. K. Macrosson, “The structure of Belbin's team roles”, 2011.
[4] Maksimović Mirjana, “Timski rad u novom milenijumu”, Novi Sad, 2006.
[5] Džerald Grinberg, Robert A. Baron, “Ponašanje u organizacijama”, 1998.
[6] Patrik Lenćioni, “Idealan timski igrač”, Beograd, 2019.
[7] Piter G. Northaus, “Leadership: Theory and practice”, Los Anđeles, 2016.
[8] Piter G. Northaus, “Liderstvo”, 2008.
Objavljeno
2023-12-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment