UVOĐENJE PRISTUPA USMERENOG NA ČOVEKA U PROCESU BRENDIRANJA IT POSLODAVCA

  • Jana Miščević
  • Danijela Lalić
Ključne reči: brendiranje poslodavca, pristup usmeren na čoveka, privlačenje potencijalnih zaposlenih, it industrija.

Apstrakt

Rad polazi od samog koncepta brendiranja poslodavaca u teorijskom okviru, a u nastavku je dat predlog i detaljna implementacija strategije. Cilj rada je da se kroz istraživački deo pruži uvid u trenutno stanje kompanije, a na osnovu dobijenih rezultata, predložen je projekat koji ima za cilj unapređenje vrednosti brenda poslodavca koristeći pristup usmeren na čoveka.

Reference

[1] Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management
[2] Kucherov, D., & Zavyalova, E. (2012). HRD practices and talent management in the companies with the employer brand. [3] Sullivan, J. 2004, “Eight Elements of a Successful Employment Brand”
[4] Lalić. D. i Vlastelica Bakić, T. (2019) Korporativne komunikacije za primer, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
[5] Šonjić, K., (2022). Vodič za kreiranje idealnog EVP-a
[6] Mosley, R. (2009). Employer Brand: The Performance
Objavljeno
2023-12-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment