DIMENZIJE ZADOVOLJSTVA POSLOM U ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI

  • Nikola Brzaković
Ključne reči: Zadovoljstvo poslom, zaposleni, zdravstvena organizacija

Apstrakt

U radu se analiziraju dimenzije zado­voljstva poslom zaposlenih u zdravstvenoj organizaciji. Na osnovu rezultata istraživanja predložene su mere za povećanje zadovoljstva zaposlenih za koje se u teoriji smatra da mogu da doprinesu povećanju zadovoljstva korisnika usluga.

Reference

[1] Bahtijarević-Šiber, F. (1999). Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb:Golden marketing.
[2] Bogićević, B. (2003). Menadžment ljudskih resursa, Beograd: Ekonomski fakultet.
[3] Janićijević, N. (2008). Organizaciono ponašanje, Beograd: Data Status. .
[4] Vecchio, R. (2000). Organizational behaviour. Orlando: Hartcour.
[5] Grubić-Nešić, L., (2014). Razvoj ljudskih resursa, FTN.
Objavljeno
2023-12-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment