UTICAJ SPOLJAŠNJIH I UNUTRAŠNJIH FAKTORA MOTIVACIJE NA ZADOVOLJSTVO POSLOM

  • Zorana Ignjatović
Ključne reči: Motivacija, teorije motivacije zadovoljstvo poslom.

Apstrakt

Predmet istraživanja ovog rada jeste analiza uticaja unutrašnjih i spoljašnjih faktora motivacije na zadovoljstvo poslom. Pored toga, prikazan je značajna motivacija odnosno uloga motivacije u poslovnom okruženju kao i teorije motivacije. Značajan deo rada posvećen je stilovima rukovođenja i njihovom značaju i utiču na zaposlene i motivaciju. Definisano je šta je zadovoljstvo poslom i koji su to faktori koji imaju uticaj na zadovoljstvo poslom.

Reference

[1] Bahtijarević Šiber, F. , Menadžment ljudskih potencijala, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
[2] Kosanović B., Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Novi Sad, 2002.
[3] Marković Terzić D., Rukovođenje u sestrinskoj profesiji, Akademija strukovnih studija Beograd odsek Visoka zdravstvena škola, 2020.
[4] Radojević S., Jevtić D., Procesne teorije motivacije i rukovođenje, Kopaonik, 2020.
[5] Reddin, W. J. How to make your management style more effective. Tata McGraw-Hill, 1987.
Objavljeno
2023-12-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment