ANALIZA UTICAJA INTERNIH I EKSTERNIH FAKTORA NA ODABIR STRATEGIJE U KOMPANIJAMA

  • Tea Jasminović
Ključne reči: strategija, strateški menadžment, SWOT, PEST, faza životnog ciklusa preduzeća

Apstrakt

Rad prezentuje analizu uticaja internih i eksternih faktora na odabir strategije kompanije kako u proizvodnoj, tako i u uslužnoj industriji. Pored uticajnih faktora predstavljene su i određene generične strategije, kao i analize poslovanja kompanije koji utiču na odabir i definisanje strategije. Analizirane su strategije uspešnih kompanija kako bi se došlo do zaključka na koji način je najbolje odabrati poslovnu strategiju preduzeća.

Reference

[1] Anđelić, G. (2010). Strategijski menadžment. Novi Sad: FTN izdavaštvo.
[2] Slavica Mitrović, S. R. (2020). Funkacija planiranja. Retrieved from Sova: https://sova.uns.ac.rs/pluginfile.php/149026/mod_resource/content/2/Planiranje.pdf
[3] Slavica Mitrović Veljković, B. M. (2017). Principi savremenog menadžmenta. Novi Sad: FTN Izdavaštvo.
[4] Slavica Mitrović, S. R. (2020). Funkacija planiranja. Retrieved from Sova: https://sova.uns.ac.rs/pluginfile.php/149026/mod_resource/content/2/Planiranje.pdf
[5] Watkins, M. D. (2013, Maj 15). What Is Organizational Culture? And Why Should We Care? Retrieved from Harvard Business Review: https://hbr.org/2013/05/what-is-organizational-culture
[6] Strategic Change. (n.d.). Retrieved Mart 2023, from Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strategic-change
[7] Adižes, Isak, Upravljanje životnim ciklusom preduzeća, 2009, ASEE
[8] What is project management? (n.d.). Retrieved from Project Management Institute: https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-project-management
[9] Vidicki, P. (2019). Osnove industrijskog inženjerstva. Retrieved from Sova: https://sova.uns.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2367
[10] Slavica Mitrović, S. R. (2020). Funkacija planiranja. Retrieved from Sova: https://sova.uns.ac.rs/pluginfile.php/149026/mod_resource/content/2/Planiranje.pdf
[11] What is project management? (n.d.). Retrieved from Project Management Institute: https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-project-management
[12] Dudovskiy, J. (2021, Februar 01). Apple Business Strategy: a brief overview. Retrieved from Business Research Methodology: https://research-methodology.net/apple-business-strategy/
Objavljeno
2023-12-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment