FUNKCIONALNOST SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KORISNICIMA I UNAPREĐENJE PRODAJE NA PRIMERU CARLSBERG D.O.O SRBIJA KOMPANIJE

  • Suzana Mišović
Ključne reči: CRM, ERP, Salesforce

Apstrakt

Predmet ovog rada jeste predstavljanje softverskog rešenja i metodologije implementacije kao i predstavljanje primenjenog softverskog rešenja u kompaniji Carlsberg Srbija. U širem smislu cilj ovog master rada jeste prikazivanje uvođenja novih softverskih rešenja u kompanijama kako bi obezbedile svoju konkurentnost na tržištu. U užem smislu svrha ovog istraživanja jeste analiziranje zadovoljstva kupaca putem softverskog alata CRM (Customer Relationship Management) koji pomaže kompanijama da vode celokupno poslovanje upoznavajući potrebe i želje kupaca.

Reference

[1] K. L. K. Philip Kotler, Marketing menadžment, Data Status, 2017.
[2] S. J. Somayeh Shojaee, „A critical analysis of Customer Relationship Management from strategic perspective,“ u International Conference on E-business, Management and Economics, Hong Kong, 2010.
[3] C. Z. &. M. Z. Rogen Baran, u Customer Relationship Management, bookboon.com, 2014, pp. 19-21.
[4] T. Andregg, ERP: A-Z Implementer's guide for sucess, Resource Publishing Eau Claire, 2000.
[5] D. Larocca, DTeach Yourself SAP R/3 in 24 Hours, Indianapolis: Sams Publishing, 1999.
Objavljeno
2023-12-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment