ANALIZA TRŽIŠTA OSIGURANJA NA TERITORIJI SRBIJE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE

  • Milan Bradić
Ključne reči: Osiguranje, premija osiguranja, životno osiguranje, neživotno osiguranje, tržište osiguranja

Apstrakt

U ovom radu prikazane su teorijsko metodološke osnove osiguranja sa posebnim osvrtom na životno i neživotno osiguranje, kao i osnovne podele osiguranja i osnovni pojmovi u osiguranju. Predstavljena je analiza tržišta životnog i neživotnog osiguranja u Republici Srbiji u periodu od 2014. do 2018. godine i data je komparativna analiza u posmatranom periodu.

Reference

[1] Avdalović, V., (2007) Principi osiguranja. Fakultet tehničkih nauka. Novi Sad.
[2] Avdalović, V., (2007) Osiguranje. Beogradska bankarska akademija. Beograd.
[3] Avdalović, S., Ćosić, Đ., Avdalović, V., (2010) Osnove osiguranja sa upravljanjem rizikom. Fakultet tehničkih nauka. Novi Sad.
[4] Avdalović, V., Ćosić, Đ., Avdalović, S., (2008) Upravljanje rizikom u osiguranju. Fakultet tehničkih nauka. Novi Sad.
Objavljeno
2019-04-17
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment