FIZIČKI MODEL SISTEMA ZA AKTIVNO POTISKIVANJE BUKE

  • Sava Njegovan
Ključne reči: ANC sistemi, Digitalna obrada signala, Adaptivni filteri

Apstrakt

Ovaj rad istražuje mogućnost aktivnog potiskivanja buke (ANC) putem primene digitalne obrade signala u kombinaciji sa feedforward upravljanjem koristeći adaptivni filter. Eksperimentalna postavka simulira klimatizacioni sistem, dok se implementirani algoritam fokusira na generisanje signala za potiskivanje periodične buke koju je potrebno prethodno identifikovati.

Reference

[1] C.H.Hansen, “Understanding Active Noise Cancellation”, London, Spon Press, 2001.
[2] S.M.Kuo, “Active Noise Control: A Tutoriall Review”, Proceedings of the IEEE, vol. 87, no. 6, pp. 943-973, June 1999.
[3] K.-C.Chen, C.-Y.Chang, S.M.Kuo, "Active noise control in a duct to cancel broadband noise", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 237, no. 1, 2017.
[4] S.M.Kuo, " Adaptive active noise control systems: algorithms and digital signal processing (DSP) implementations ", Wiley-Interscience; 1st edition (February 8, 1996)
Objavljeno
2023-12-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo