UNAPREĐENJE PROCESA PROIZVODNJE ZATEZNE STEZALJKE PRIMENOM LEAN PRILAZA

  • Dragan Crnokrak
Ključne reči: 5S, Lean, Poka Yoke, unapređenja

Apstrakt

U ovom radu je predstavljen proces unapređenja proizvodnje zatezne stezaljke primenom Lean prilaza. Pored teorijske osnove, rad uključuje ana­lizu postojećeg stanja odabranog proizvodnog sistema, kao i detaljna objašnjenja na koji način je izvršena implementacija alata 5S, Vizuelnog menadžmenta, Poka Yoke i Value Stream Mapping. Na kraju rada su izneti predlozi daljih unapređenja, nakon čega je dat zaključak.

Reference

[1] https://www.masfak.ni.ac.rs/docs/index.php/attach/-2015-07-07-10-50-17/2015-07-08-08-21-45/2015-07-13-10-32-19/2015-07-13-10-33-00/file/222-10-istorija-lean-a, Pristupljeno 02.09.2018.
[2] https://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/-20_09_2011__14682_Osnove_menadzmenta-LEAN.pdf, Pristupljeno 02.09.2018.
[3] http://project-management-srbija.com/lean-menadzment, Pristupljeno 03.09.2018.
[4] Milovan Lazarević, Nemanja Sremčev: Proizvodne strategije – Literatura sa predavanja, 2017.
[5] 5S for Healthcare – Rona Consulting Group & Productivity Press, Thomas L. Jackson, Editor, 2009.
[6] http://www.mcb.rs/blog/vizuelni-menadzment/ Pristupljeno 06.09.2018.
[7] http://www.cimlss.rs/poke-yoke/, Pristupljeno11.09.2018.
Objavljeno
2019-04-17
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment