РАЗВОЈ РЕСПОНЗИВНЕ ВЕБ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАДУ НАЦИОНАЛНОГ САВЕЗА ЗА КОЊИЧКИ СПОРТ

  • Сара Попарић
Ključne reči: мобилна апликација, респонзивна веб апликација, ЦСС, Тејлвинд

Apstrakt

Овај рад се бави развојем респонзивне веб апликације за подршку раду националног савеза за коњички спорт, односно апликације која је прилагодљива за коришћење са различитих уређаја. Анализом веб апликација националних и међународних савеза за коњички спорт примећено је да та решења нису погодна за коришћење са мобилних телефона, већ само са лаптоп и десктоп рачунара. Са друге стране, дипломски рад, који представља полазну основу за овај рад, имплементиран је само као мобилна апликација. Због тога, решење имплементирано у овом раду представља респонзивну веб апликацију која може да се користи независно од уређаја који корисник поседује, што је потврђено тестирањем апликације са различитих уређаја.

Reference

[1] Сара Попарић, „Софтверски пакет за подршку рада националног савеза за коњички спорт“, 2022. [Последњи приступ: 18.09.2023.]
[2] Oxford Web Studio: Responsive dizajn, урл: https://www.oxfordwebstudio.com/responsive-dizajn.html [Последњи приступ: 06.09.2023.]
[3] CSS: Cascading Style Sheets, урл: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS [Последњи приступ: 22.09.2023.]
[4] mdn web docs: CSS values and units, урл: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Values_and_units. [Последњи приступ: 11.09.2023.]
[5] Ethan Marcotte, „Responsive web design“, 2010, урл: https://alistapart.com/article/responsive-web-design/ [Последњи приступ: 07.09.2023.]
[6] W3: Media types, урл: https://www.w3.org/TR/CSS21/media.html [Последњи приступ: 07.09.2023.]
[7] Cem Eygi: Media Query CSS Tutorial – Standard Resolutions, CSS Breakpoints, and Target Phone Sizes, урл: https://www.freecodecamp.org/news/css-media-queries-breakpoints-media-types-standard-resolutions-and-more/ [Последњи приступ: 22.09.2023.]
[8] Anna Fitzgerald, „Tailwind CSS: What It Is, Why Use It & Examples“, 2022, урл: https://blog.hubspot.com/website/what-is-tailwind-css [Последњи приступ: 18.09.2023.]
[9] Tailwind CSS: Utility-First Fundamentals, урл: https://tailwindcss.com/docs/utility-first [Последњи приступ: 15.09.2023.]
[10] Tailwind CSS: Responsive Design, урл: https://tailwindcss.com/docs/responsive-design [Последњи приступ: 18.09.2023.]
Objavljeno
2023-12-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo