KOMPARATIVNA ANALIZA PERFORMANSI SISTEMA APACHE KAFKA I RABBITMQ

  • Nikolina Tomić
Ključne reči: Distribuirani sistemi, razmena poruka, pub-sub, Apache Kafka, RabbitMq

Apstrakt

U ovom radu će biti izvršena komparativna analiza Apache Kafke, moćne platforme za obradu i upravljanje tokovima podataka u realnom vremenu sa RabbitMq-om, koji sa svojom pouzdanom i skalabilnom infrastrukturom za razmenu poruka igra ključnu ulogu u olakšavanju efikasne komunikacije između aplikaciju u kompleksnim sistemima. Rad uključuje i opis implementacije oba ova alata na projektima napisanim u programskom jeziku Java i izvršenog eksperimenta na kom je bazirana analiza.

Reference

[1] Gwen Shapira, Todd Palino, Rajini Sivaram, Krit Petty, “Kafka The Definitive Guide - Real-Time Data and Stream Processing at Scale”, O'Reilly Media, 2021
[2] Martin Kleppmann, “Designing data-intensive applications”, O’Reilly Media
[3] “Traditional Message Queues vs. Log-based Message Brokers”, https://rkenmi.com/posts/traditional-message-queues-vs-log-based-message-brokers/
[4] Linkedin, “RabbitMq Features & Architecture”, https://www.linkedin.com/pulse/rabbitmq-features-architecture-huzaifa-asif/, poslednji pristup 23.9.2023.
[5] aws, https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-rabbitmq-and-kafka/, poslednji pristup 23.9.2023.
Objavljeno
2023-12-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo