РАЗВОЈ АПЛИКАЦИЈЕ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ПРИМЕНОМ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ И ДИСТРИБУИРАНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ПРОТОКОЛА

  • Петар Марковић
Ključne reči: блокчејн, паметни уговор, IPFS, Ethereum

Apstrakt

У овом раду је имплементирана децентрализована апликација за рад са студентском службом. У оквиру овог рада је описана целокупна архитектура апликације коју чине паметни уговор постављен на Ethereum мрежи, сервер репрезентован као Express апликација и клијентска React апликација. Такође, објашњене су делатности свих горепоме­нутих компоненти и начин сарадње.

Reference

[1] https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp (приступљено у септембру 2023.)
[2] Haber, Stuart, and W. Scott Stornetta. How to time-stamp a digital document. Springer Berlin Heidelberg, 1991.
[3] Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system." Decentralized business review (2008).
[4] https://ethereum.org/en/eth/ (приступљено у септембру 2023.)
[5] https://soliditylang.org/ (приступљено у септембру 2023.)
[6] https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/ (приступљено у септембру 2023.)
[7] https://docs.ipfs.tech/concepts/what-is-ipfs/ (приступљено у септембру 2023.)
[8] https://www.alchemy.com/ (приступљено у септембру 2023.)
[9] https://etherscan.io/ (приступљено у септембру 2023.)
[10] https://book.getfoundry.sh/ (приступљено у септембру 2023.)
Objavljeno
2023-12-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo