SECURADSL – НАМЕНСКИ ЈЕЗИК ЗА ПОДРШКУ БРЗОГ УСПОСТАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНИХ АСПЕКАТА У РАДНОМ ОКВИРУ SPRING

  • Јелена Хрњак
Ključne reči: наменски језици, развој софтвера вођен моделима, моделовање веб апликација, безбедносна конфигурација

Apstrakt

У овом раду описан је наменски језик securaDSL за моделовање Spring апликација са безбедносном конфигурацијом подржаном за три безбедносна механизма: основну аутентификацију, JWT и OAuth2.0. Поред наменског језика, развијени су генератори извршивог кода на основу модела креираног помоћу језика securaDSL. Употреба овог наменског језика и генератора олакшава, убрзава и унапређује квалитет рада доменских експерата у пољу безбедносних конфигурација софтвера. За развој мета-модела коришћено је окружење Eclipse Modeling Framework које за мета-моделовање користи језик Ecore. Додатна ограничења описана су помоћу наменског језика Object Constraint Language.  За развој текстуалне синтаксе коришћен је радни оквир Xtext, а за развој генератора програмски језик Java и језик Xtend.

Reference

[1] Sujay, Vailshery, L. (2023). Most used programming langugages worldwide as of 2023. [Online], Приступљено датума: 31.8.2023. https://www.statista.com/statistics/793628/worldwide-developer-survey-most-used-languages/
[2] Maple, S., & Binstock A. (2018). JVM Ecosystem Report 2018: About your Platform & Application. [Online], Приступљено датума: 31.8.2023. https://snyk.io/blog/jvm-ecosystem-report-2018-platform-application/
[3] Brambilla, M., Cabot, J., & Wimmer, M. (2012). Model-driven software engineering in practice.
[4] Spring Initializer. [Online], Приступљено датума: 31.8.2023. https://start.spring.io/
[5] Šuljkanović, A., Milosavljević, B., Inđić, V., Dejanović, I. (2022). Developing Microservice-Based Applications Using the Silvera Domain-Specific Language
[6] Terzić, B., Dimitrieski, V., Kordić, S., Milosavljević, G., Luković, I. (2017). MicroBuilder: A Model-Driven Tool for the Specification of REST Microservice Architectures
Objavljeno
2023-12-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo