РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

  • Аница Ђукић
  • Никола Лубурић
Ključne reči: високошколске установе, DDD приступ развоју софтвера, организација наставе, слојевита архитектура

Apstrakt

Овај рад описује развој софтвера за организацију распореда наставе у високошколским установама поштујући DDD приступ развоју софтвера. Описан је рад високошколске установе, представљени захтеви, анализирана слична решења и представљена слојевита архитектура по којој је развијена серверска страна развијеног система.

Reference

[1] S. Millett and N. Tune, "Patterns, principles, and practices of domain-driven design," John Wiley & Sons, 2015.
[2] R. M. Hendrickson, J. E. Lane, J. T. Harris, and R. H. Dorman, "Academic leadership and governance of higher education: A guide for trustees, leaders, and aspiring leaders of two-and four-year institutions," Stylus Publishing, LLC, 2013.
[3] Факултет техничких наука, "Статут Факултета техничких наука од 02.07.2018. године са изменама и допунама од 17.10.2018. и од 28.12.2018. године," Доступно на: http://www.ftn.uns.ac.rs/n676372513/statut-fakulteta-tehnickih-nauka-od-02-07-2018--godine-sa-izmenama-i-dopunama-od-17-10-2018--i-od-28-12-2018--godine [Датум приступа: 28.07.2023.]
[4] Д. Вилотић, Д. Шевић, Р. Дорословачки, "Q2.RU.04 – Поступак развоја наставних планова и програма (студијских програма), издање број 6," Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2019.
[5] А. Купусинац, Н. Бркљач, С. Колаковић, "Q2.NA.03 – Поступак рада студентске службе, издање број 9," Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2023.
[6] aSc Timetables. Доступно на: https://www.asctimetables.com/ .[Датум приступа: 30.07.2023.]
[7] UniTime. Доступно на: https://www.unitime.org/.[Датум приступа: 30.07.2023.]
[8] "Timetable Pro." Softonic. Доступно на: https://timetable-pro.en.softonic.com/. [Датум приступа: 30.07. 2023].
[9] C4 Model. "The C4 model for visualizing software architecture." Доступно на: https://c4model.com/. [Датум приступа: 01.08.2023.].
[10] E. Evans, "Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software," Addison-Wesley Professional, 2003.
Objavljeno
2023-12-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo