НАМЕНСКИ ЈЕЗИК ЗА МОДЕЛОВАЊЕ МИГРАЦИЈЕ РЕЛАЦИОНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА У БАЗУ ПОДАТАKА ЗАСНОВАНУ НА ДОКУМЕНТИМА

  • Милица Вучинић
Ključne reči: релационе базе података, нерелационе базе података, миграција, наменски језици

Apstrakt

У овом раду представљен је текстуални наменски језик за моделовање миграције релационе базе података у базу података засновану на документиа. Модел миграције састоји се од моде­ла релационе базе, модела базе засноване на докумен­тима и моделу мапирања. На основу језика, могуће је развити више генератора при чему су у овом раду описани генератори за креирање валидатора колекције и индекса (миграција ограничења) као и генератори за сваку врсту мапирања миграције (мигрирање података). Резултујући код је генерисан у програмском језику python. За развој мета-модела кориштено је радно окружење Eclipse Modeling Framework, радни оквир Xtext за развој текстуалне синтаксе и језик Xtend за развој генератора.

Reference

[1] Vatika Sharma, Meenu Dave. SQL and NoSQL Databases. Доступно на: https://www.researchgate.net/profile/Meenu-Dave/publication/303856633_SQL_and_NoSQL_Databases/links/5758557f08ae9a9c954a7573/SQL-and-NoSQL-Databases.pdf
[2] Marco Branbilla, Jordi Cabot, Manuel Wimmer, Model-Driven Software Engineering in Practice Morgan & Claypool Publishers 2012.
[3] Sunisa Junsawang, Yachai Limpiyakorn. A Domain Specific Langugae for Scripting ETL Process. 2017. Доступно на: http://www.wcse.org/WCSE_2017/041.pdf.
[4] Obaid Alotaibi, Eric Pardede. Transformation of Schema from Relational Database (RDB) to NoSQL Databases. 27.11.2019. Доступно на: https://www.mdpi.com/2306-5729/4/4/148.
[5] Abdelhak Erraji, Abderrahim Maizate, Mohammed Ouzzif. Multi-criteria Analysis Between Nosql Databases Categories Toward A Complete Migration From Relational Database. 15.1.2022. Доступно на: http://www.jatit.org/volumes/Vol100No1/6Vol100No1.pdf
[6] Eclipse Modeling Framework (EMF) документација. Доступно на: https://www.eclipse.org/modeling/emf
Objavljeno
2023-12-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo