UNAPREĐENJE ONLAJN KOMUNIKACIJE FESTIVALSKIH DOGAĐAJA

  • Cecilija Nađ
Ključne reči: onlajn komunikacija, društvene mreže, festivali, događaji

Apstrakt

Ovaj rad kroz analizu trenutnog stanja onlajn komunikacije rusinskog festivala „Crvena ruža” u Ruskom Krsturu prikazuje kakva je njegova zastupljenost i vidljivost na internetu. Festival „Crvena ruža” svoje aktivnosti promoviše putem konzervativnog oglašavanja, kao što su štampa, radio i televizija. U ovom radu posmatrani su nalozi na društvenim mrežama – zvanična stranica (sajt), YouTube, Facebook i Twitter. Dolazi se do zaključka da je svest o prisutnosti na internetu veoma mala, analiza konkurencije pokazala je približne rezultate. U radu je dat predlog unapređenja onlajn komunikacije.

Reference

[1] Allen, J. (2002). The Business of Event Planning: Behind-the-Scenes Secrets of Successful Special Events. John Wiley & Sons.
[2] Diane O'Sullivan, M. J. (2010). Festival Tourism: A Contributor to Sustainable Local Economic Development? Taylor & Francis Online, 325-342.
[3] Tihi, B. (1999). Osnovi marketinga. BIH, Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu.
[4] Weber, L. (2009). Marketing to the social web. New Jersey: John Wiley & Sons.
[5] Kallas, P. (2017, Oktober 09.). Top 15 Most Popular Social Networking Sites and Apps. Retrieved from Dreamgrow: https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/
Objavljeno
2019-04-17
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment