IMPLEMENTACIJA MQTT PROTOKOLA KORIŠĆENJEM ARDUINO 2650 + ESP8266 RAZVOJNE PLOČE

  • Marko Boberić
Ključne reči: MQTT komunikacija, automatizacija objekata, neidustrijska robotika, kućni uređaji

Apstrakt

U ovom radu, uspešno je imlpemen­tiran MQTT protokol pomoću Arduino Mega 2560 + ESP8266 ploče i besplatne mobilne aplikacije IoT MQTT Panel. Cilj zadatka bio je da se pomoću telefona upravlja sistemom koji izvšava upravljanje stanjem diode, očitavanje temperature, upravljanje otključanosti vrata, detekciju pokreta kao i detekciju plamena.

Reference

[1] https://aws.amazon.com/what-is/mqtt/
[2] https://sites.google.com/site/growboxguy/esp-link/esp8266
[3] https://srituhobby.com/how-to-make-an-rfid-door-lock-system-using-an-arduino-nano-board/
[4] https://lastminuteengineers.com/pir-sensor-arduino-tutorial/
[5] https://www.electroduino.com/ir-infrared-flame-sensor-module/
Objavljeno
2023-11-05