IDEJNO REŠENJE VERTIKALNOG KAMPA U CENTRAL PARKU

  • Katarina Đurić
Ključne reči: kampovanje, Central park, savremena tehnologija, sistem za navodnjavanje u objektima

Apstrakt

Projekat se bazira na stvaranju savremenog smeštaja za jednu od najstarijih rekreacija-kampovanje. Kao adekvatna lokacija bira se Central park u Njujorku. U sadržaj kampa se uvrštava sve ono što je kamperima različitog uzrasta i preferenci potrebno tokom boravka. Fasada je u vidu ogledala, čime se kamp ,,kamuflira“ i stapa sa postojećim okruženjem.

Reference

[1] – Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (,,Sl. glasnik RS”, br. 58/2012, 74/2015 i 82/2015)
[2] – Morrison H. Heckscer – Creating Central Park, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Njujork, 2008.
[3] – Regional Water-Providers Consortium – https://www.regionalh2o.org/water-conservation/outdoor-water-conservation/watering-systems
Objavljeno
2023-11-05