ВИНАРИЈА У БАРБАРЕСКУ

  • Драгана Селаковић
Ključne reči: архитектонско пројектовање, урбанистичко пројектовање, пројектовање јавних објеката, објекти производње и складишта

Apstrakt

Рад се бави пројектовањем идејног решења мале винарије у Италији, тачније насељу Барбареско. Идеја пројекта јeсте уклапање објекта са природом која га окружује. Спајањем традиционалног и одерног изгледа постиже се атркативни архитек­тонски објекат. Винарија омогућава производњу, скла­диштење као и дегустациоју вина. Такође представља место окупљања и социјализације људи из целог света. Подстиче развој туризма и даје печат месту. Циљ пројекта јесте стварање места на коме се сусрећу лепта регије, функционалност објекта и ужитак врхунских вина.

Reference

[1] The Oforel Companion to Wine, Jansis Robinson, Julia Harding
[2] The World Atlas of Wine, Hugh Johnson, Jansis Robinson
[3] Дипломски радови и научни радови – Конкурентност, са освртом на органску производњу вина (Мастер рад, Београд 2012. год)
Objavljeno
2023-11-05