PROJEKAT KUĆE NA OSTRVU ANAFI U GRČKOJ

  • Mila Prokin
Ključne reči: Dizajn enterijera, arhitektonsko projektovanje, kontekst, kuća u Grčkoj, Anafi

Apstrakt

Predmet rada je kontekstualna arhi­tektura kao pristup projektovanju. Istraživanje obuhvata kontekst kao pojam, primere ovakve arhitekture, analizu podataka o lokaciji ostrva Anafi i njihovu sintezu u projekat kuće „White noise“. Na ovom objektu prikazana je logika projektovanja u odnosu na prirodni i društveno – istorijski kontekst. Idejno rešenje sadrži analize uslova lokacije, tehničku dokumentaciju i predlog enterijera.

Reference

[1] Beauchemin KM; Hayes P. (1998): Dying in the Dark, Journal of the Royal Society of Medicine, str. 352-354.
[2] Bünning, E. (1973): The Physiological Clock. 3rd ed., New York: Springer-Verlag
[3] Kougioumoutzis, Konstantinos; Tiniakou, Argyro; Georgiou, Ourania; Georgiadis, Theodoros (2012): Contribution to the flora of the South Aegean Volcanic Arc: Anafi Island (Kiklades, Greece)
[4] Volf, Carlo (2013): Light, Architecture and Health – a Method, Aarhus School of Architecture, str.. 97-101.
Objavljeno
2023-11-05