ZNAČAJ JUTJUBERA U SAVREMENIM KOMUNIKACIONIM KAMPANJAMA

  • Zorana Radovanović
Ključne reči: Društveni mediji, Jutjub, Marketing uticaja, Influenseri, Jutjuberi

Apstrakt

Kako bi postale konkurentnije, kompanije se svakodnevno bore da se njihovi proizvodi i usluge što bolje ispromovišu. Novim trendovima se ti načini menjaju. Internet je pružio veliki broj mogućnosti u sferi komunikacije sa korisnicima, a servis za razmenu multimedijalnog sadržaja Jutjub sa sobom je doneo mnoštvo novina.

Reference

[1] Bold, B. (2014, 11 26). Oreo YouTubers ads banned for failing to clearly indicate marketing partnership. Preuzeto 10 01, 2018 sa Campaign: https://www.campaignlive.co.uk/article/oreo-youtubers-ads-banned-failing-clearly-indicate-marketing-partnership/1323808
[2] Freberg, K. (2010). Who are the social media influencers? Public Relations Review.
[3] Glucksman, M. (2017). The Rise of Social Media Influencer Marketing on Lifestyle Branding:. Strategic Communications, 77-87.
[4] Vukotić, K. (2017, 07 08). Šta trebate znati ako pokrećete Youtube kanal? Preuzeto 08 21, 2018 sa Digitalni marketing: https://www.digitalnimarketing.in.rs/sta-treba-znati-ako-pokrecete-youtube-kanal/
Objavljeno
2019-04-16
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment