IMAGINARNI URBANI ARTEFAKT: ARHITEKTONSKI NARATIV I MEMORIJA TLA KAO ALATI U PROCESU ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA

  • Petar Mitrović
Ključne reči: Imaginarni urbani artefakt, narativna arhitektura, memorija tla, simbolizam u arhitekturi

Apstrakt

Definisanje termina imaginarnog urbanog artefakta pomoću alata arhitektonskog narativa, memorije tla, simbolizma i prostora kolektivne memorije, zajedno sa metaforičkim ekstenzijama iluzornih prostora. U master radu je kao prilog prikazana samostalna umetnička izložba autora, pod nazivom „Dekonstrukcija urbanog artefakta: selo sa tri dvorca u naselju Bočar u Vojvodini“ kao rezultat teorijskog istraživanja.

Reference

[1] A. Rosi, “Arhitektura grada“ Beograd, Građevinska knjiga, 2008.
[2] Mako V., „Estetika – Arhitektura – knjiga 1“, Orion Art, Beograd, 2009.
[3] Jencks C., “Semiology and Architecture”, Berry and Jencks, London, 1969.
[4] H. W. Shreder, “Preference and meaning of arboretum landscapes: Combining quantitative and qualitative data“, Journal of Environmental Psychology, Elsevier, Volumen 11, Issue 3, 1991.
[5] https://www.architectural-review.com/architects/herzog-de-meuron/two-decades-of-herzog-de-meuron, (pristupljenu u maju 2023.)
[6] Bogea M. V. „Wandering City: Architecture in motion“, FAUUSP, Portugal, 2006.
[7] https://www.herzogdemeuron.com/projects/400-serpentine-gallery-pavilion/, (pristupljenu u maju 2023.)
[8] M. Zeković, D. Konstantinović, V. Žugić, Koncepti, programi i funkcije arhitektonskih projekata paviljonskih struktura, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2017.
Objavljeno
2023-11-05