UPRAVLJANJE LANCIMA SNABDEVANJA 4.0: OSNOVNE TEORIJSKE POSTAVKE

  • Darko Lakić
Ključne reči: logistika 4.0, digitalizacija, upravljanje lancem snabdevanja, autonomna logistika

Apstrakt

U ovom radu razmatrane su tehnologije koje su se pojavile u Industriji 4.0 i njihov uticaj na oblasti kao što su logistika, upravljanje lancem snabdevanja, skladištenje, povratna logistika i druge. Rad prvo opisuje razvoj logistike kroz prizmu industrijskog razvoja, od Industrije 1.0 do Industrije 4.0. Upravljanje lancem snabdevanja 4.0 predstavlja evoluciju tradicionalnog pristupa upravljanju lancem snabdevanja uz pomoć digitalnih tehnologija. Ova paradigma integriše razne tehnologije kako bi se postigla veća efikasnost, transparentnost i prilagodljivost u procesima snabdevanja. Predstavljeno je nekoliko tehnologija koje su našle svoju primenu u Industriji 4.0 i njihova primena u upravljanju lancem snabdevanja. Deo rada posvećen je održivosti lanca snabdevanja čiji je cilj postići ravnotežu između ekonomske efikasnosti, ekološke zaštite i društvene odgovornosti u svim fazama lanca snabdevanja. U poslednjem delu rada, prikazane su osnove koncepta Industrije 5.0, u kontekstu doprinosa logistici i upravljanju lancima snabdevanja.

Reference

[1] Turan Paksoy, Çiğdem Koçhan, Sadia Samar Ali, "Digital Transformation of Supply Chain Management," 2021.
[2] https://vts.edu.rs/wp-content/uploads/2017/04/LANCI_SNABDEVANJA.pptx
[3] L. Salomé, "Impacts of Industry 4.0 Nine Technologies in Manufacturing, Logistics, and Stores," July 2020.
[4] Camila Patricia Malagón-Suárez, Javier Arturo Orjuela-Castro, "Challenges and Trends in Logistics 4.0," 2022. [5]Vidović, M., Miljuš, M., „Lokacijskiproblemi – značaj, vrste i načinirešavanja“, Saobraćajnifakultet, Beograd, 2004.
[5] M. Erdoğdu, "Development of Logistics Management and Relationship with Industry," 2021.
[6] Bülent Yıldız, Şemsettin Çiğdem, "Digital Transformation in Logistics: Lights-Out Logistics," 2022.
[7] https://www.scmdojo.com/challenges-for-the-digital-transformation-of-supply-chains/
[8] Niloofar Jafari, Mohammad Azarian, Hao Yu, "Moving from Industry 4.0 to Industry 5.0: What Are the Implications for Smart Logistics?," 2022.
Objavljeno
2023-11-03
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo