СТРАТЕГИЈА УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У УРБАНОЈ СРЕДИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

  • Невенка Ђурић
Ključne reči: квалитетан град, урбани живот, култура, зеленило, саобраћај, атрактивност

Apstrakt

Тему мастер рада представља унапређење квалитета живота у урбаној средини града Новог Сада. Рад се састоји од истраживања параметара везаних за животну средину, постојећег стања града и предлога решења унапређења. Предлог решења унапрешења базира се на четири аспекта који чине квалитетан живот, према највећим статичким и анкетним подацима, а то су: култура, зеленило, саобраћај и атрактивност.

Reference

[1,16] др Дуња Демировић, Уметност и градови
[2] Numbeo official website, https://www.numbeo.com/
[3-6] Википедиа, слободна енциклопдија
[7] https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_current.jsp
[8] https://www.luxlife.rs/putovanja/destinacije/bec-najbolji-grad-za-zivot
[9] https://www.contiki.com/six-two/best-city-to-live-in/
[10] https://relaxino.com/info/15-razloga-zasto-posjetiti-bec
[11] https://www.independent.co.uk/travel/europe/vienna-best-place-live-why-expert-resident-guide-quality-living-mercer-survey-a8264606.html
[12,15] https://budikengur.com/melburn
[13] https://www.specproperty.com/why-melbourne-is-the-worlds-most-liveable-city-food-and-culture/
[14] Аrts Victoria,The Role of Arts and Culture in Liveability and Competitiveness - Precis (June 2008)
[17] Ауторско дело, Мапа културне стазе
[18] Ауторско дело, Просторни приказ фестивала
[19] Ауторско дело, Просторни приказ озелењавања кровова и фасада
[20] Ауторско дело, Просторни приказ уређења Трифковићевог трга
[21] Ауторско дело, Просторни приказ уређења Трг галерија
Objavljeno
2019-09-27