OCENA KVALITETA ZAVARENOG SPOJA NA BAZI METALOGRAFSKOG ISPITIVANJA

  • Svjetlana Bardak Šušnica
Ključne reči: Kvalitet, ispitivanje, greške, metalografija, makroanaliza

Apstrakt

U ovom radu izvršeno je metalografsko makro ispitivanje uzoraka u cilju ocene kvaliteta zavarenih spojeva prema standardu SRPS EN ISO 15614-1. Vizuelnim pregledom površine materijala može se samo naslutiti kakvu strukturu ima pa se stoga metalografska ispitivanja obavljaju, između ostalog, u cilju identifikacije makro i mikrostrukturnih grešaka i ispitivanje metalografske strukture u karakterističnim zonama zavarenog spoja: metal šava, ZUT i osnovni materijal. Kao posledica nepoznavanja parametara zavarivanja zbog nedostatka prateće dokumentacije je nemoguće odrediti tačne uzroke nastanka grešaka u zavarenim spojevima. Zbog toga se u analizi makro preseka navode pretpostavke o uzrocima nastalih grešaka.

Reference

[1] Uvod o obezbeđenju kvaliteta zavarenih konstrukcija https://www.scribd.com/document/446072825/4-1-Uvod-u-obezbe%C4%91enje-kvaliteta-zav-konstr (pristupljeno u junu 2023.)
[2] Greške i kriterijumi prihvatljivosti https://www.scribd.com/document/516422893/4-7-Gre%C5%A1ke-i-Kriterijumi-Prihvatljivosti-MDj# (pristupljeno u junu 2023.)
[3] Bitić S., Greške u zavarenim spojevima, Završni rad; Pula, 2021
[4] SRPS EN ISO 15614-1:2018-Institut za standardizaciju Republike Srbije
[5] Bajramović E., Istraživanje uticaja promjenljiv opterećenja na proces inicijacije i rasta prsline kod zavarenih čeličnih konstrukcija, Projekat doktorske disertacije; Bihać, 2021
[6] Zorković M.; Mjesto i uloga NDT metoda u osiguranju kvalitete zavarivačkih radova; Završni rad; Varaždin, 2016.
Objavljeno
2023-11-02
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo