PRIMENA I ISPLATIVOST KOGENERACIJE U TOPLANAMA SA SISTEMOM PRIPREME TOPLE POTROŠNE VODE

  • Bojan Gagić
Ključne reči: Kogeneracija, toplana, topla potrošna voda

Apstrakt

U radu je predstavljeno kogeneraciono postrojenje na toplani „Jug“ u Novom Sadu, koja je deo JKP „Novosadska toplana“. Toplana „Jug“ poseduje sistem pripreme tople potrošne vode (TPV), gde je kogeneracija pronašla svoju dobru primenu zbog celogodišnje potebe za toplotnom energijom. U radu je opisan princip rada, povezivanje i ključna oprema kogeneracionog postrojenja. Takođe je predstavljen i bilans energije postrojenja u radu, kao i isplativost investicije.

Reference

[1]www.orient-power.com/jenbacher-type-3 (5.7.2023.)
[2] Jenbacher Gas Engine | Mechanical To Electrical Energy (https://www.youtube.com/watch?v=jtmBIGPkXYs&list=LL&index=1 14.07.2023.)
[3] Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova; Projektovanje, izgradnja i potpuno održavanje kogeneracionog postrojenja na TO "JUG", u otvorenom postupku J.N. br. 1-1/18, JKP „Novosadska toplana“, Novi Sad, avgust 2018.
[4] Izvor: JKP “Novosadska toplana”
[5] Uredba o ugovoru o otkupu električne energije („Službeni glasnik RSˮ, br. 56/2016, 61/2017 i 106/2020)
Objavljeno
2023-11-01
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo