IMPLEMENTACIJA SISTEMABEZBEDNOSTI INFORMACIJAISO/IEC 27001 U KOMPANIJI „FMS“ BEOGRAD, SA OSVRTOM NA PROCENU RIZIKA

  • Siniša Maletić
Ključne reči: ISO/IEC 27001, menadžment kvaliteta, procena rizika

Apstrakt

U radu je opisana implementacija standarda ISO/IEC 27001 na primeru studije slučaja preduzeća „FMS" Beograd. Implementacijom ovog standarda obuhvaćena je procena rizika kao i primena svih kontrola u politici bezbednosti.

 

Reference

[1]SRPS ISO/IEC 27001:2014, Institut za standardizaciju Srbije, http://www.iss.rs, datum pristupa 1.09.2018.
[2] Definicjija Rizika, materijal sa predavanja Visoke poslovne škole Novi Sad, predmet-upravljanje rizicima, link:www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat1318, datum pristupa 18.02.2018.
[3] SRPS ISO 9001:2015, Sistem menadžmenta kvalitetom – zahtevi, Institut za standardizaciju Srbije
[4] Uvod u upravljanje rizicima, priručnik za obuku , Standcert doo 2014, autor Dr Nenad Injac.
Objavljeno
2019-04-15
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment