ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA POSLOM I MOTIVACIJE ZAPOSLENIH

  • Bojana Lončar
Ključne reči: zadovoljstvo, motivacija, zaposleni, organizacija

Apstrakt

U radu se analizira  stepen zadovoljstva i motivacije zaposlenih, na osnovu koji se predlažu mere unapređenja.

Reference

[1] Bahtijarević-Šiber, F., Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999.
[2] Ryan, R., Deci, E., Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, University of Rochester,2000., https://mmrg.pbworks.com/f/Ryan,+Deci+00.pdf, (14.08.2017. 20č30min)
[3] Damjanović, M., Menadžerska revolucija, Zavod za udžbenika i nastavna sredstva, Beograd, 1990
[4] Northouse, P., Liderstvo – teorija i praksa, Data status, Beograd, 2008
Objavljeno
2019-04-14
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment