ИДЕЈНО РJЕШЕЊЕ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЧЕНЕЈУ

  • Тамара Љубоја Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: систем за наводњавање, центар пивот

Apstrakt

У раду је приказана методологија пројектовања система за наводњавање пољопривредне површине од 240 ha у Ченеју, његова функционалност и примјена. Примјеном теоретске основе, преко анализа климатских услова, водног биланса и режима вода, затим преко мелиоративних основа, хидрауличког прорачуна и графичких прилога, дошло се до коначног рјешења којима је реализован овај рад.

Reference

[1] Срђан Колаковић, скрипта „Наводњавање“ са предмета „Хидротехничке мелиорације“
[2] Др Димитрије Авакумовић „Хидротехничке мелиорације наводњавање“. Београд: Грађевински факултет Универзитета у Београду
[3] Димитрије Авакумовић. „Хидротехничке мелиорације Одводњавање“. Грађевинска књига
[4] Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу. Презентације, Хидротехнички објекти и системи, Хидротехничке мелиорације
[5] Грађевински факултет свеучилишта у Ријеци. Друштво за одводњавање и наводњавање Хрватске-Загреб. Приручник за хидротехничке мелиорације II коло. Наводњавање. Књига 1.
Objavljeno
2024-02-04
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo