Uporedni pristup statične i interaktivne vizuelizacije u cilju ispitivanja funkcionalnosti prostora

  • Nataša Perić
  • Marko Jovanović Docent - Departman za arhitekturu, Katedra za teorije i interpretacije geometrijskog prostra u arhitekturi i urbanizmu
Ključne reči: interaktivna vizuelizacija, projektovanje, 2D, 3D, funkcionalnost prostora, medij prikazivanja

Apstrakt

Istraživanje se bazira na uporednoj analizi klasične arhitektonske vizuelizacije – rendera i kretanja kroz prostor u programu Unreal Engine, a u cilju ispitivanja funkcionalnosti na primeru garsonjere.

Reference

[1] https://hr.wikipedia.org/wiki/Tehni%C4%8Dki_crte %C5%BE (pristupljeno u avgustu 2023)
[2] https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_uslovim a_i_normativima_za_projektovanje_stambenih_zgrada_i_stanova.html?fbclid=IwAR334siCOY85PudBjpTcKFiBreU5N4q9mtHPXaPc4PKHAC41aqzP_DSND90 (pristupljeno u avgustu 2023)
[3] https://shubhmehta.artstation.com/pages/vr-360-rendering (pristupljeno u avgustu 2023)
Objavljeno
2024-04-02