ПРОЈЕКАТ МОДИФИКАЦИЈЕ УРЕЂАЈА ЗА ПОМЈЕРАЊЕ ТРАКАСТОГ ТРАНСПОРТЕРА

  • Милош Ђукић
  • Драган Живанић Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Тракасти транспортери, површински коп лигнита, помјерање тракастих транспортера, цјевополагач, хидраулика.

Apstrakt

У раду је објашњена примјена и начин рада тракастих транспортера на површинским коповима лигнита, принцип помјерања траса транспортера, те кинематика и динамика при помјерању трасе. Пројекат модификације обухвата анализу полужног механизма, анализу полуге методом коначних елемената, као и модификацију хидрауличног система цјевополагача.

Reference

[1] Игњатовић Д., Шубарановић Т., Ђенадић С., 2021. Машине и помоћни радови на површинским коповима, Универзитет у Београду, Рударско – геолошки факултет, Београд.
[2] ТТУ Тузла - Упутство за руковање и одржавање: Уређај за помјерање, 2011. Тузла.
[3] Ritter R., Herzog A,. & Drebenstedt C., „Automated dozer consept aims to cut IPCC downtime“, Engineering & Mining Journal, November 2014.,56-59.
[4]www.takraf.com/product/shifting-heads/ приступљено дана (10.10.2023.).
[5] Dzakpata I.K., 2020. Time Utilisation Modelling of Fully Mobile In-Pit Crushing and Conveying Systems, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Queenslannd, School of Mechanical and Mining Engineering.
[6] Савић В., Уљна хидраулика – Хидрауличне компоненте и системи, Дом штампе, Зеница.
[7] Радионички приручници произвођача Dressta, Caterpillar, Komatsu.
[8] Техничка упутства компанијa Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Sauer Danfoss и Contarini.
[9] Интерна радионичка документација компаније „ЕФТ Рудник и Термоелектрана“ Станари.
Objavljeno
2024-01-31
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo