ИДЕЈНО РJЕШЕЊЕ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ШЕЛЕВРЕНАЦ

  • Снежана Суџум Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: систем за наводњавање, центар пивот

Apstrakt

У раду је приказанa методологија пројектовања система за наводњавање пољопривредне површине од 320 ha у Шелевренцу, његова функционалност и примјена. Примјеном теоријских основа које прати хидротехничко рјешење, преко водног биланса земљишта, климатских услова, адекватне механизације, и на крају хидрауличког прорачуна, те графичких прилога дошло се до идејног рјешења којим је реализован овај рад.

Reference

[1] Срђан Колаковић, скрипта „Наводњавање“ са предмета „Хидротехничке мелиорације“
[2] Др Димитрије Авакумовић „Хидротехничке мелиорације наводњавање“. Београд: Грађевински факултет Универзитета у Београду
[3] Димитрије Авакумовић. „Хидротехничке мелиора-ције Одводњавање“. Грађевинска књига
[4] Грађевински факултет Свеучилишта у Ријеци. Друштво за одводњавање и наводњавање Хрватске-Загреб. Приручник за хидротехничке мелиорације II коло. Наводњавање. Књига 1. Опћи дио
Objavljeno
2024-02-04
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo