СТАТИЧКО ИСПИТИВАЊЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА ПРИМЕНОМ МКЕ СТАЗЕ МОДЕЛА МОСНЕ ДИЗАЛИЦЕ

  • Дарио Јошић
  • Никола Иланковић
Ključne reči: модел мосне дизалице, МКЕ верификација, стаза дизалице, Autodesk Inventor Nastran, инжењерска анализа

Apstrakt

Овај рад приказује поступак инжењерске анализе датог проблема која се састоји од теоријске и експерименталне анализе. Предмет разматрања је понашање конструкције стазе модела мосне дизалице. Урађена су испитивања у виду мерења напона под одређеним условима и резултати истих су упоређени са претходно добијеним резултатима из софтвера.

Reference

[1] Н. Тепавац „Унапређење лабораторијског модела мосне дизалице уградњом електромоторних погона дизања и кретања“, Нови Сад, 2019
[2] С. Савић „Пројекат носеће конструкција шинске стазе лабораторијског модела мосне дизалице“, Нови Сад, 2021
[3] A. Aksjonov, V. Vodovozov and E. Petlenkov, “Sensorless control of the three-dimensional crane using the Euler Lagrange approach with a built-in state-spaee model”, Proceedings of 56th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga (Latvia), pp. 1-4, DOI: 10.1109/RTUCON.2015.7343138, (2015)
[4] Q. C. Nguyen, H. Q. Le and K. Hong, “Improving control performance of a container crane using adaptive friction compensation”, Proceedings of the 14th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2014), Gyeonggi-do, (S. Korea), pp.157-162, DOI: 10.1109/ICCAS.2014.6987978, (2014)
[5] A. H. Vo, Q. T. Truong, H.-Q.-T. Ngo, Q. C. Nguyen, “Nonlinear tracking control of a 3D overhead crane with friction and payload compensations”, Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology, Vietnam, pp 27-34, DOI: 10.14203/J.MEV.2016.V7. (2016)
Objavljeno
2024-01-31
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo