PROCENA RIZIKA TOKOM IZRADE ŠTAMPANIH KOMPOSTABILNIH KESA

RISK ASSESSMENT DURING THE PRODUCTION OF PRINTED COMPOSTABLE BAGS

  • Tara Milačić
  • Savka Adamović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Flekso tehnika štampe, kompostabilnost, ambalaža, procena rizika, Kinney metoda

Apstrakt

Procena rizika za operacije i radne mašine tokom izrade flekso štampanih kompostabilnih kesa primenom Kinney metode je sprovedena u radu. U cilju procene rizika odrađene su: identifikacija opasnosti, kao i kvalitativna i kvantitativna analiza odabranih faktora i samog rizika. Takođe je u radu prikazan i predlog bezbedonosnih mera za sprečavanje ili otklanjanje rizika u radnom i životnom okruženju.

Reference

[1] https://beleske.com/ambalaza-i-pakovanje-robe/ (pristupljeno u junu 2023.)
[2] https://agrosavjet.com/sta-je-kompost-i-kako-ga-napraviti/ (pristupljeno u junu 2023.)
[3] https://www.clabel.org/en/bilgiler/kompostlanabilir-ambalaj-geri-donusturulemeyen-ambalajlara-alternatif-bir-cozumdur/ (pristupljeno u junu 2023.)
[4] Т. Milačić, “Proces dizajna i projektovanja kompostabilnih kesa za potrebe prodavnica odeće CROPP”, diplomski rad, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2022.
[5]https://www.academia.edu/35501320/Upravljanje_rizikom_Metode_za_procenu_rizika (pristupljeno u junu 2023.)
[6] https://www.znrfak.ni.ac.rs/serbian/010-STUDIJE/OAS-4-1/IV%20GODINA/PREDMETI/ZNR-409-PROFESIONALNI%20RIZIK/docs/Brosura%20bezbedan%20i%20zdrav%20rad.pdf (pristupljeno u junu 2023.)
Objavljeno
2024-02-04
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn