ДЕТЕКЦИЈА ИНДУСТРИЈСКИХ КОМПОНЕНТИ ПРИМЕНОМ YOLOv3 МОДЕЛА

  • Fiilp Brujić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Машинско учење, конволутивне неуронске мреже, пнеуматске компоненте, машинска визија

Apstrakt

У овом раду описани су општи појмови машинског учења, конволутивних неуронских мрежа и машинске визије. У оквиру рада креиран је скуп података за тренирање, валидацију и тестирање модела вештачке интелигенције. На основу скупа решава се проблем детекције индустријских компоненти, применом конволутивне неуронске мреже. Као објекти за детекцију коришћени су пнеуматски цилиндар, разводни вентил и тастер.

Reference

[1] Младен Николић, Анђелка Зачевић, Машинско учење, Београд, 2019.
[2] D. Michie, D.J. Spiegelhalter, C.C. Taylor, Machine Learning, Neural and Statistical Classification, February 17, 1994.
[3] https://machinelearningspace.com/yolov3-tensorflow-2-part-1/ (приступљено у Септембру 2023.)
Objavljeno
2024-04-04