EMISIJE INDIVIDUALNIH I UKUPNIH LAKOISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA IZ OFSET I TAMPON GRAFIČKIH BOJA

  • Andrea Salma
  • Savka Z. Adamović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Grafička boja, ofset i tampon štampa, lakoisparljiva organska jedinjenja, gasna hromatografija

Apstrakt

Koncentracije individualnih i ukupnih lakoisparljivih organskih jedinjenja emitovanih iz grafičkih boja u vazduh učionice detektovane su u radu. Kvantitativna analiza lakoisparljivih organskih jedinjenja emitovanih iz procesnih ofset i tampon grafičkih boja na bazi rastvarača sprovedena je primenom gasno hromatografske metode.

Reference

[1] https://vtsns.edu.rs/tempus/wp-content/uploads/2013/05/Uticaj-boja-u-grafickoj-industriji-na-radnu-i-zivotnu-sredinu.pdf (pristupljeno u avgustu 2023.)
[2] B. Ružičić, N. Babić, “Isparljiva organska jedinjenja u grafičkoj industriji”, Tehnološki fakultet, Banja Luka, 2013.
[3] D. Šojić Merkulov, B. Abramović, S. Armaković, N. Finčur, “Hromatografske metode analize”, Novi Sad, Republika Srbija, Prirodno-matematički fakultet, 2021.
[4] M. Prica, S. Adamović, “Hemija u grafičkom inženjerstvu”, Novi Sad, Republika Srbija, Fakultet tehničkih nauka, 2020.
Objavljeno
2024-02-04
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn